องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.benjakhon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผล LPA
รายงานผล ITA
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเขาดินแดง
ประกาศเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊
ประชาสัมพันธ์รับจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติการร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผล LPA
รายงานผล ITA
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเขาดินแดง
ประกาศเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊
ประชาสัมพันธ์รับจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติการร้องเรียน
สถิติการให้บริการ

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00030 fVPdiRqBnDKcT [ 0 ] [ 1 ] voeltxw [26-01-2022 10:02] ยังไม่มีคนตอบ
00029 JAzBLRaopCaqZX [ 0 ] [ 1 ] ofmfhahbhud [26-01-2022 09:54] ยังไม่มีคนตอบ
00028 DkuLdZpXOk [ 0 ] [ 18 ] esxeynvrtw [19-11-2021 20:45] ยังไม่มีคนตอบ
00027 rGhPldvbQDsHvLwOiqA [ 0 ] [ 22 ] ghcclmx [05-10-2021 13:49] ยังไม่มีคนตอบ
00026 ป้ายไฟวิ่ง บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 20 ] sale [21-09-2021 17:03] ยังไม่มีคนตอบ
00025 ป้ายไฟวิ่ง บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 20 ] sale [21-09-2021 17:03] ยังไม่มีคนตอบ
00024 ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ โคราช [ 0 ] [ 23 ] saleman [20-09-2021 16:57] ยังไม่มีคนตอบ
00023 บุญกฐินสามัคคี [ 0 ] [ 21 ] บุญ [18-09-2021 08:58] ยังไม่มีคนตอบ
00022 บุญกฐินสามัคคี [ 0 ] [ 21 ] บุญ [18-09-2021 08:58] ยังไม่มีคนตอบ
00021 อุปกรณ์ดับเพลิง โคราช [ 0 ] [ 20 ] ตลาดเทคโนโลยี [18-09-2021 08:51] ยังไม่มีคนตอบ
00020 ตู้สาขาโทรศัพท์ Pabx สุรินทร์ [ 0 ] [ 20 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [17-09-2021 14:06] ยังไม่มีคนตอบ
00019 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ชัยภูมิ [ 0 ] [ 21 ] ออลล์เว็บ [16-09-2021 15:59] ยังไม่มีคนตอบ
00018 สแกนลายนิ้วมือ โคราช [ 0 ] [ 21 ] ออลล์เว็บ [15-09-2021 10:00] ยังไม่มีคนตอบ
00017 ขอเชิญร่วมบุญปล่อยสัตว์หน้าเขียง [ 0 ] [ 20 ] ปันน้ำใจ [14-09-2021 13:33] ยังไม่มีคนตอบ
00016 เครื่องทาบบัตร ชัยภูมิ [ 0 ] [ 22 ] sale [13-09-2021 15:03] ยังไม่มีคนตอบ
00015 บุญกฐินวัดแสงแก้วโพธิญาณ [ 0 ] [ 21 ] น้ำใจไทย [13-09-2021 10:19] ยังไม่มีคนตอบ
00014 เครื่องสแกนคีย์การ์ด ชัยภูมิ [ 0 ] [ 24 ] sale [08-09-2021 15:37] ยังไม่มีคนตอบ
00013 ไฟอราม สุรินทร์ [ 0 ] [ 21 ] sale [07-09-2021 09:58] ยังไม่มีคนตอบ
00012 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สุรินทร์ [ 0 ] [ 24 ] ตลาดเทคโนโลยี [06-09-2021 11:55] ยังไม่มีคนตอบ
00011 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร [ 0 ] [ 20 ] นาคะเสถียร [06-09-2021 09:59] ยังไม่มีคนตอบ
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]