องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เวลา 08.30 น.

2023-03-09
2023-02-28
2023-02-13
2023-02-10
2023-02-06
2023-02-06
2022-12-28
2022-09-23
2022-08-17
2022-07-07