องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เวลา 08.30 น.

2024-04-05
2024-03-26
2024-03-10
2024-03-09
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-06
2024-01-19
2024-01-13