องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เบญจขร ต้านภัยยาเสพติ...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธ...[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการอบรมด้านการป้องกัน และลดปัญหายาเสพติด ประจำ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรม No gift policy ประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 50]
 
  ประกวดเทพีชมพู่หวาน ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 59]
 
  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบ อัคคีภัย หม...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 58]
 
  ประกวดจัดกระเช้าผลไม้ งานชมพู่หวานอำเภอคลองหาด ประ...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 89]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรองค...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 70]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9