องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
  โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ...[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 76]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 1...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 75]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 6...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 68]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 5...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 49]
 
  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหา...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหา...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 118]
 
  มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 บ...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 89]
 
  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรด้านการสร้า...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 188]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8