องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]2
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 15 ธ.ค. 2565 ]9
3 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 13 ธ.ค. 2565 ]5
4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]5
5 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร [ 18 ม.ค. 2565 ]193
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 11 ม.ค. 2565 ]168
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]180
8 ประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านกา่รรับสิน หรือประโยขน์อื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ม.ค. 2565 ]182
9 แบบแต่งตั้งผู้แทนผู้สมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ [ 11 พ.ย. 2564 ]206
10 ประชาสมัพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]249
11 ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและเวลานอกราชการ เสาร์ - อาทิตต์ และวันหยุดราชการ ประจำปี งบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]4
12 ประกาศปิดการเรียนการสอนของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 เม.ย. 2564 ]232
13 ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เบญจขร ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1) [ 1 มี.ค. 2564 ]232
14 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]228
15 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]204
16 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]227
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]218
18 ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2563 ]230
19 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]216
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]212
 
หน้า 1|2|3