องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร