องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
  รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนา...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 133]
 
  โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรอง...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 195]
 
  แจกถุงยังชีพ สำหรับผู้ที่กักตัว[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 130]
 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 215]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 213]
 
  กิจกรรมทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2564[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 237]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ จังหวัดสระแก้วสระแก้วสะอาด ประจำ...[วันที่ 2021-03-24][ผู้อ่าน 267]
 
  กิจกรรมจัดอบรมโครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste ...[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 242]
 
  กิจกรรม ทาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 256...[วันที่ 2021-02-10][ผู้อ่าน 232]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏ...[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 239]
 
  การเข้าร่วมประเมินและติดตาม โครงการส่งเสริมการมีส่...[วันที่ 2020-11-03][ผู้อ่าน 244]
 
  จิตอาสาพระราชทาน 23 ตุลาคม 2563[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 316]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8