องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 


  กิจกรรม No gift policy ประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 80]
 
  ประกวดเทพีชมพู่หวาน ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 81]
 
  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบ อัคคีภัย หม...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 83]
 
  ประกวดจัดกระเช้าผลไม้ งานชมพู่หวานอำเภอคลองหาด ประ...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 652]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรองค...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 174]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ...[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 192]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 1...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 214]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 6...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 177]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 5...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 148]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 192]
 

หน้า
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >> 11 ไปหน้าที่