องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
  โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ...[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 157]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 1...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 186]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 6...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 146]
 
  เดินรณรงค์การลดขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก หมู่ที่ 5...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 116]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 126]
 
  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 173]
 
  โครงการอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหา...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 258]
 
  โครงการอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหา...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 200]
 
  มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 บ...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 500]
 
  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 148]
 
  โครงการจังหวัดเคลื่อที่พบประชาชน ร่วมกับ อบต.เบญจข...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 40]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9