องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
  กิจกรรมจัดอบรมโครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste ...[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 342]
 
  กิจกรรม ทาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 256...[วันที่ 2021-02-10][ผู้อ่าน 306]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏ...[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 332]
 
  การเข้าร่วมประเมินและติดตาม โครงการส่งเสริมการมีส่...[วันที่ 2020-11-03][ผู้อ่าน 330]
 
  จิตอาสาพระราชทาน 23 ตุลาคม 2563[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 413]
 
  โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ตำบลเบญจขร ประจำปี 2563[วันที่ 2020-09-25][ผู้อ่าน 335]
 
  โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากก...[วันที่ 2020-07-10][ผู้อ่าน 381]
 
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2563[วันที่ 2020-07-08][ผู้อ่าน 357]
 
  วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 463]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 2563[วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 374]
 
  โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลเบญจขร ประจ...[วันที่ 2020-01-08][ผู้อ่าน 246]
 
  กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี พ.ศ.256...[วันที่ 2019-07-31][ผู้อ่าน 390]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10