องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป


กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลการประกวด กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป

ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 24 มกราคม 2565

2022-08-17
2022-07-07
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-18
2022-04-28