องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรด้านการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน การตรวจสอบการจ้าง โครงการภาครัฐ และการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรด้านการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
การตรวจสอบการจ้าง โครงการภาครัฐ และการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
2022-08-17
2022-07-07
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-18
2022-04-28