องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการฝึกทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 9 มีนาคม 2567


กิจกรรมฝึกทบทวน อปพร. หลักสูตรช่วยเหลือชีวิตทางน้ำ และการโรยตัว 

ในวันที่ 9 มีนาคม 2567

2024-04-05
2024-03-26
2024-03-10
2024-03-09
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-06
2024-01-19
2024-01-13