องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2667


โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร 

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

2024-04-05
2024-03-26
2024-03-10
2024-03-09
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-06
2024-01-19
2024-01-13