องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปี 2566


กิจกรรมฝึกอาชีพงานหัตถกรรรม โดยมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมการฝึกอบรม

การฝึกอาชีพ มีกิจกรรม ทำแซนวิส น้ำปั่น และร้อยสายคล้องแมส

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

 

2023-06-09
2023-05-23
2023-05-22
2023-04-24
2023-04-07
2023-04-03
2023-03-31
2023-03-09
2023-02-28
2023-02-13