องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการอบรมด้านการป้องกัน และลดปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการอบรมด้านการป้องกัน และลดปัญหายาเสพติด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่  9  มีนาคม  2566 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

2023-04-24
2023-04-07
2023-04-03
2023-03-31
2023-03-09
2023-02-28
2023-02-13
2023-02-10
2023-02-06
2023-02-06