องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2566  

ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน วัยงามตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 1 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

2023-06-09
2023-05-23
2023-05-22
2023-04-24
2023-04-07
2023-04-03
2023-03-31
2023-03-09
2023-02-28
2023-02-13