องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตลาดนัดบ้านชุมทอง)


กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 

นำทีมโดย นายจักรกฤษ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด

พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมาชิก / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเบญจขร

พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลเบญจขร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ณ ตบาดนักบ้านชุมทอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

2023-04-24
2023-04-07
2023-04-03
2023-03-31
2023-03-09
2023-02-28
2023-02-13
2023-02-10
2023-02-06
2023-02-06