องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเขตตำบลเบญจขร ประจำปี 2565


นายกองค์การบริหารสาวนตำบลเบญจขร พร้อมคณะ

นำทีมพาพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19  ในเขตตำบลเบญจขร 

ในวันที่ 20 เมษายน 2565 

โดยมีนายจักรกฤษณ์  ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด

ร่วมออกมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ด้วย

2022-08-17
2022-07-07
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-18
2022-04-28