องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 บ้านวับพลูเหนือ 28 เมษายน 2565


นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด

และนางสาวทัศนีย์ สิงหะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร 

ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้

บ้านนางสง่า นิกร หมู่ที่ 8 ตำบลเบญจขร  อำเภอคลองหาด 

2022-08-17
2022-07-07
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-18
2022-04-28