องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 4 ม.ค. 2566 ]14
2 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร [ 3 ต.ค. 2565 ]16
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2565 ]13
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2565 ]12
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2565 ]14