องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


รายงานผลกิจกรรมประชุมประชาคมระดับตำบล ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานผลกิจกรรมประชุมประชาคมระดับตำบล ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เบญจขร