องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ข้อมูลลานกีฬา อบต.เบญจขร [ 26 ก.พ. 2562 ]157
22 บัญชีรายชื่อ ชมรมออกกำลังกาย ภายในองคืการบริหารส่วนตำบลเบญจขร [ 10 ม.ค. 2562 ]166
23 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเบญจขร 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]174
24 แบบรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]172
25 เจตจำนงค์ผู้บริหาร [ 3 ต.ค. 2561 ]168
26 โรคอุบัติใหม่ [ 2 ส.ค. 2561 ]168
27 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.เบญจขร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]173
28 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ [ 12 มิ.ย. 2561 ]170
29 การดูแลช่องปากและทันตกรรม [ 12 มิ.ย. 2561 ]176
30 โรคอุบัติใหม่ [ 7 พ.ค. 2561 ]172
31 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคเอดส์ [ 4 เม.ย. 2561 ]166
32 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี มิติ 2 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 28 ก.พ. 2561 ]161
33 แผนส่งเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 7 ก.พ. 2561 ]166
34 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลางานบันทึกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกซ์ [ 16 ม.ค. 2561 ]159
35 ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย [ 27 พ.ย. 2560 ]159
36 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2559 [ 31 ต.ค. 2560 ]160
37 โรคตาแดงมีวิธีป้องกัน [ 23 พ.ค. 2560 ]166
38 โรคไวรัสเมอร์ส [ 18 เม.ย. 2560 ]184
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร [ 21 มี.ค. 2560 ]170
40 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 ม.ค. 2560 ]165
 
|1หน้า 2|3