องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2560 ]191
42 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรม้าทอง [ 19 ม.ค. 2560 ]193
43 สวนชมพู่หวาน นายช่วย เพ่งพิศ ม.4 บ้านเบญจขร [ 19 ม.ค. 2560 ]175
44 ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานบุคคล [ 16 ม.ค. 2560 ]170
45 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเบญจขร [ 10 ม.ค. 2560 ]168
46 บริการปรึกษาเรื่องเอดส์ [ 1 ธ.ค. 2559 ]161
47 เรื่อง มาตรการการลด และคักแยก ขยะ ภายในตำบลเบญจขร [ 5 ต.ค. 2559 ]169
48 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผน 3 ปี ประจำปี 2560-2562 [ 27 มิ.ย. 2559 ]171
49 ประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดใหญ่ กำลังระบาด [ 13 มิ.ย. 2559 ]169
50 ประชาสัมพันธ์ โรคโอซิกา [ 8 มิ.ย. 2559 ]174
51 ประชาสัมพันธ์ โรคอุบัติที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน [ 16 พ.ค. 2559 ]171
52 ประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันปิยะมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]172
53 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ต.ค. 2558 ]176
54 ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 1 ต.ค. 2558 ]180
55 รายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 10 มี.ค. 60 [ 30 พ.ย. 542 ]170
 
|1|2หน้า 3